fbpx

Klachtenprocedure

Bij Csoutlet doen wij ons uiterste best om kwalitatieve producten aan te bieden. Toch kan het wel eens voorkomen dat u desondanks een klacht heeft.

Mocht dit voorkomen dan raden wij u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@csoutlet.nl. Wij doen echter geen uitspraken over specifieke prijsberekeningen. Onze producten zijn over het algemeen geprijsd op de landelijke adviesprijs of hier onder. Berichten aangaande prijsonderhandeling worden indien deze niet voor een bulk aankoop worden gesteld, bij voorbaat niet beantwoord. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

artikel 16 van de Algemene Voorwaarden  – Klachtenregeling:
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.